Trendovi u hotelijerstvu se svake godine mijenjaju i postaju više centralizirani i automatizirani. Razvoj nove tenologije sa sobom donosi i nove mogućnosti za hotele kao i otvaranje novih prodajnih kanala i mogućnosti za ostvarivanje novih rezervacija.

S druge strane, zastarjele tehnologije se polako prevazilaze i postaju neupotrebljive.

U našoj infografici pogledajte koje sve tehnologije dolaze u fokus globalne hotelske industrije a koje mreže i uređaji više neće biti toliko važni.

 

[responsive]hotelski trendovi za 2018.godinu[/responsive]

16 hotelskih trendova koji će obilježiti 2018.godinu (infografika) by