Upravljanje prihodom ili Revenue Management je dio taktike hotela za što profitabilnije poslovanje. Naime, trendovi za upravljanje prihodima omogućuju hotelijerima kvalitetno budžetiranje i investiranje, te raspodjelu kapitala u onim smjerovima koji mu omogućavaju prihod.


[responsive]Property management sustav[/responsive]

Saznajte koji su trendovi za upravljanje prihodima koje trebaju znati svi hotelijeri:

Priprema rutinskih izvještaja za tim koji se bavi upravljanjem prihoda može oduzeti puno vremena. Alat za poslovnu analitiku i vizualizaciju podataka poput Agile Business Intelligence (BI) i Power BI od Microsofta značajno transformiraju ugostiteljsku industriju svojom sposobnošću brze obrade i analize podataka, izrade izvještaja i integriranja podataka na jednoj platformi.

Vizualizacija podataka

Vizualizacija podataka čini ogromne količine podataka dostupnijima i pomaže u učinkovitijem komuniciranju složenih informacija. Stručnjacima također pomaže pronaći temeljno značenje velikih podataka prikazivanjem obrazaca, trendova i korelacija u vizualnom kontekstu. Na taj način može otkriti nove uvide kojima upravitelji prihoda mogu razumjeti ključne komponente pokretanja potražnje i prihoda. Današnji učinkoviti BI (Business Intelligence) alati kombiniraju vanjske i interne podatke u stvarnom vremenu, tako da se upravitelji prihoda mogu brzo prilagoditi kako bi poboljšali performanse.

Geografski informacijski sustavi

Osim toga, Geografski informacijski sustavi (Geographic Information System – IS) mogu biti korisni alati za podršku upraviteljima prihoda jer im omogućuju da integriraju geografske podatke u obrasce potražnje i poslovne rezultate. Na primjer, GIS omogućuje upraviteljima prihoda od restorana donošenje informiranih odluka za svoje poslovanje. Koristeći GIS, menadžeri mogu usporediti karakteristike ciljnog područja s osobinama okolnih područja. Istodobno, GIS pomaže donositeljima odluka na vizualni način prepoznati razlike koje se ne mogu vidjeti tradicionalnom analizom podataka.

Ljudski faktor u upravljanju hotelskim prihodima

Uloga nadležnog upravitelja prihoda nikada nije bila važnija.

Prognoza je kamen temeljac za upravljanje prihodima hotela i može se podijeliti na statističko predviđanje i prosudbeno predviđanje.

Sustavi za upravljanje prihodima (RMS) komuniciraju s upraviteljima prihoda na sljedeći način: sustavi obavljaju složene izračune, a rukovoditelji nakon toga donose procjene. Prognoze procjene upravitelja prihoda mogu se poboljšati dobivanjem više kontekstualnih i tehničkih znanja. Ipak, komplicirano je izmjeriti rezultat razdvajanjem doprinosa RMS-a i upravitelja prihoda. Stoga je važno razumijevanje povezanosti između ljudskog prosuđivanja i RMS-a kako bi se poboljšala točnost predviđanja.

Učinkovita komunikacija između menadžera imovine i prihoda

Dok menadžeri hotelske imovine pokušavaju imati cjelovit pregled cjelokupnog hotelskog poslovanja i rade na smanjenju potencijalnog sukoba između vlasnika hotela i hotelskog operatera, menadžeri prihoda uglavnom su usredotočeni na svakodnevne promjene cijena i upravljanje zalihama.

Profesionalci u industriji ističu važnost učinkovite komunikacije i suradnje s obje strane. Redovita komunikacija između upravitelja imovine i upravitelja prihoda pomaže u razvijanju dugoročnih strategija uspješnosti. Pritom, imajući u vidu ciljeve njihove tvrtke u vezi s ciljanim segmentom hotela, imidžom marke i pozicijom na tržištu.

Na taj način oni će pomoći obrazovanju o upravljanju prihodima i istraživanju ugostiteljstva. To omogućuje pobližem odražavanju onog što se stvarno događa u poslovnom svijetu. Akademici i praktičari u industriji pozvani su da predaju svoje radove i slučajeve praktičara u svim područjima upravljanja prihodima, s posebnim naglaskom na analizu podataka.

Profesionalci u industriji i edukacijski voditelji upravljanja prihodima mogu vam pomoći u definiranju najboljih praksi. Prakse bi  trebale biti korištene za pripremu nove generacije ugostiteljskih vođa na karijeru u industriji u kojoj upravljanje prihodima igra važnu ulogu.

Važno je pratiti koji su trendovi za upravljanje prihodima. Trendovi omogućuju vlasnicima hotela da predvide potražnju i optimiziraju raspoloživost i cijene. Na taj način se postižu najbolji mogući financijski rezultati.

Hoteli, kao i mnoge druge tvrtke, imaju fiksne troškove, koje je potrebno platiti bez obzira na to koliko soba se prodaje i bez obzira koliko novca stvaraju gosti. Stoga, kroz strategiju upravljanja prihodima, vlasnici hotela mogu osigurati podmirenje svojih troškova, a njihove cijene i usluge se dinamički optimiziraju.

 

OTKRIJTE NAJBOLJE RJEŠENJE ZA UPRAVLJANJE PRIHODOM HOTELA KLIKOM NA SLIKU.. 

[responsive]5 trendova za upravljanje prihodima koje trebate znati[/responsive]

 

3 trends revenue managers need to know

 

Trendovi za upravljanje prihodima koje trebate znati by