Je li vaš objekt aktivan na besplatnim booking linkovima?
Pratite ove korake kako bi saznali
Potražite naziv nekretnine
1. korak:
Pretraži Ime Objekta, grad na Google-u.
Potražite naziv nekretnine
linija
2. korak:
Pritisnite na gumb “Check Availability” ili “View more rates” na Google My Business Listing-u.

Važno: Google My Business Listing je obavezan za aktivaciju ovog programa.

Provjera dostupnosti
linija 2
Sve opcije za vašu besplatnu vezu za rezervaciju
3. korak:
Pomaknite se mišem do cijena i pretražite pod “All Options” kako bi vidjeli besplatan booking link.

Ako ne pronađete popis “Official Site” u odjeljku “All Options”, to znači da vaš besplatan link za rezervacije nije aktivan. Ako pronađete svoju stranicu kao što je prikazano na slikama, to znači da su besplatni linkovi uključeni..

Sve opcije za vašu besplatnu vezu za rezervaciju

Ako vaši besplatni linkovi za rezervacije nisu aktivni, kontaktirajte vašeg pružatelja usluge (koji mora biti Google-ov ovlašteni integracijski partner) kako biste se prijavili za program.

background
Što ako vaš postojeći Booking Engine nije u programu
Besplatnih booking linkova s Google-om?
Back to top of page