ENERGETSKO CERTIFICIRANJE APARTMANA I ZGRADA U HRVATSKOJ

Pitate se zašto na ovoj stranici pišemo o energetskoj certifikaciji apartmana kad je ona vezana za iznajmljivače privatnog smještaja (apartmana, soba, vila …) ?

Razlog tome su Vladine mjere koje su ulaskom u EU postale obavezne za sve koje prodaju ili iznajmljuju nekretnine.

Pa da krenemo i objasnimo što je to energetski certifikat i energetsko certificiranje apartmana? Te zašto je potreban energetski certifikat apartmana?

 Energetski certificirani apartmani u Hrvatskoj

Europska Unija i Hrvatska kao njena članica teže smanjenju godišnje potrošnje primarne energije za 20% do 2020. Komisija je predložila nekoliko mjera povećanja učinkovitosti na svim stupnjevima energetskog lanca: proizvodnja, transformacija, distribucija i konačna potrošnja. Mjere su fokusirane na sektor zgradarstva, gdje se nalaze najveći potencijali ušteda. EU Direktiva 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada osnažila je ulogu energetskog certificiranja kao instrumenta za stvaranje svijesti o potrebi poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada. U Hrvatskoj se energetsko certificiranje provodi od 2010. Sve nove zgrade izgrađene temeljem odobrenja za gradnju od 2010. do danas usklađene su s EU Direktivnom. Postojeće zgrade javne namjene i one koje se stavljaju u pravni promet moraju imati energetski certifikat. Do sada je izdano preko 7000 energetskih certifikata od čega se 59,52% odnosi na zgrade stambene namjene.

1. Što je energetsko certificiranje apartmana

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata. Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. On sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi. Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine. Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Energetsko certificiranje regulirano je:
Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13),
Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13),
Pravilnikom o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12).

 

2. Zašto se provodi energetsko certificiranje

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te alitetu i svojstva ovojnice zgrade.

Često postavljena pitanja:

1) Što ako imam studio-apartman manji od 50m2, treba li mi EC?

2) Treba li mi EC objekta u kojem je taj studio-apartman, jer u tome objektu ima još dva stana u kojima živim ja i roditelji pa je sveukupna stambena površina objekta veća od 50m2. Dakle, ako iznajmljujem studio-apartman, koji je manji od 50m2, u objektu koji je veći od 50m2, treba li mi (radi studio-apartmana) EC objekta?

3) Što ako u budućnosti odlučimo iznajmljivati i spomenuta dva stana koji su pojedinačno veći od 50m2; treba li ishodovati EC za svaki stan posebno ili jedinstveni EC za objekt?

Čitala sam Pravilnik, ali ovo mi ostaje nejasno pa Vas molim za odgovor, koji će vjerujem koristiti i mnogim drugim Vašim čitateljima.

Odgovor ovlaštenog energetskog certifikatora arhitekta Senahida Dubravića :

Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju u leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.

 Energetski je certifikat potreban za prodaju, iznajmljivanje, leasing ili zakup stana (apartmana) i sl. bilo koje površine koji se nalazi u zgradi koja je površinom jednaka ili veća od 50 m². Hrvatsko je zakonodavstvo u prijelaznom periodu propisivalo da se stanovi (apartmani i sl. površinom manji od 50 m² korisnog grijanog prostora mogu prodavati, iznajmljivati, davati u leasing ili zakup i bez certifikata. Budući da Direktiva o energetskoj  učinkovitosti zgrada propisuje da se izuzeti od obveze mogu samostojeće zgrade, ali ne i posebni dijelovi tj. sobe, stanovi i apartmani, s ukupnom korisnom površinom ispod 50 m² Hrvatska se kao punopravna članica bila dužna uskladiti s odredbama te Direktive.

Ukoliko Vas zanima više kategorizacija apartmana i drugi propisi o turizmu posjetite nas ovdje.

Energetsko certificiranje apartmana u Hrvatskoj ? by