Book an appointment with MegaBooker  using SetMore

CENTRALNI REZERVACIJSKI SISTEM

Olakšano upravljanje sa više različitih objekata. Centralizirani pristup cijenama, inventaru i rezervacijama za sve vaše smještajne objekte.

hotelski pms

______

Centralizirane rezervacije za sve objekte

Centralni rezervacijski sistem omogućava upravljanje svim rezervacijama iz svih vaših objekta. Možete potvrditi rezervaciju u Objektu A dok ste u sučelju Objekta B. Ovo je jako korisno kod situacija kada trebate potvrditi rezervaciju za walk-ni gosta a u isto vijeme ste na telefonu s gostom kojeg zanima drugi objekt.

centralni rezervacijski sistem
centralni rezervacijski sistem

______

Centralizirane rezervacije za sve objekte

Centralni rezervacijski sistem omogućava upravljanje svim rezervacijama iz svih vaših objekta. Možete potvrditi rezervaciju u Objektu A dok ste u sučelju Objekta B. Ovo je jako korisno kod situacija kada trebate potvrditi rezervaciju za walk-ni gosta a u isto vijeme ste na telefonu s gostom kojeg zanima drugi objekt.

Probajte MegaBooker centralni rezervacijski sistem

Probajte MegaBooker centralni rezervacijski sistem

centralni rezervacijski sustav preglednik

______

Sučelje za prihode, statistiku posjetitelja i rezervacije

Glavno sučelje za centralni rezervacijski sistem jasno prikazuje podatke u stvarnom vremenu a u fokusu prikaza je sažetak rezervacija, informacije o trenutnim rezervacijama, nivo popunjenosti te dnevni/sedmični/mjesečni statistički pregled prikazan u grafovima i tabelama. Sustav će u obzir uzeti rezervacije koje dolaze s raznih online portala te prikazati listu najbollih učinaka za prethodni mjesec.

centralni rezervacijski sustav preglednik

______

Sučelje za prihode, statistiku posjetitelja i rezervacije

Glavno sučelje za centralni rezervacijski sistem jasno prikazuje podatke u stvarnom vremenu a u fokusu prikaza je sažetak rezervacija, informacije o trenutnim rezervacijama, nivo popunjenosti te dnevni/sedmični/mjesečni statistički pregled prikazan u grafovima i tabelama. Sustav će u obzir uzeti rezervacije koje dolaze s raznih online portala te prikazati listu najbollih učinaka za prethodni mjesec.

______

Jedno mjesto za upravljanje svih cijena, inventara i rezervacija

Jedinstven login računa daje vam pristup cijenama, inventarom i rezervacijama za sve veše hotele a možete promjeniti hotel jednim klikom na navigacijskoj traci. Centralni rezervacijski sistem omogućava najjednostavnije upravljanje cijenama i rezervacijama za sve objekte pod vašom kontrolom.  Zaboravite na višestruke prijave, jedno sučelje vam daje pregled svih bitnih informacija.

prikaz na centralnom rezervacijskom sistemu
prikaz na centralnom rezervacijskom sistemu

______

Jedno mjesto za upravljanje svih cijena, inventara i rezervacija

Jedinstven login računa daje vam pristup cijenama, inventarom i rezervacijama za sve veše hotele a možete promjeniti hotel jednim klikom na navigacijskoj traci. Centralni rezervacijski sistem omogućava najjednostavnije upravljanje cijenama i rezervacijama za sve objekte pod vašom kontrolom.  Zaboravite na višestruke prijave, jedno sučelje vam daje pregled svih bitnih informacija.

Probajte MegaBooker centralni rezervacijski sistem

Probajte MegaBooker centralni rezervacijski sistem

Back to Top
Probaj besplatno