Istraživanje sprovedeno na 1500 iznajmljivača pokazuje trendove koji su obilježili proteklu godinu.

Pogledajte kako se iznajmljivači snalaze u novim digitalnim izazovima, koju tehnologiju koriste i kakva je prosječna popunjenost apartmana:

[responsive]privatni iznajmljivači u 2017.godini[/responsive]

Iznajmljivanje privatnog smještaja- Izvještaj za 2017.godinu by