background
Pregled funkcionalnosti programa Minimax
Izdate narudžbe

Izdate narudžbe namjenjene su naručivanju materijala, robe i usluga dobavljačima i internom praćenju narudžbi.

  • Možemo unositi opće podatke o narudžbi (datumi, dobavljač, veza) i stavke narudžbe (artikle, količine i cijene, po kojim naručujemo…).
  • Možemo pripremiti ispis »Narudžba« i proslijediti je dobavljaču.
  • Možemo pratiti datume vezane za narudžbe, potvrđivanja, predviđene isporuke i stvarne isporuke.
Brzi unos dokumenata
  • Kopiranje u prijem (artikli se prenesu u nacrt prijema na zalihe s podacima iz narudžbe)
  • Kopiranje u izdatu narudžbu (naručen artikal neposredno preusmjerimo u narudžbu dobavljaču).
Back to top of page