background
Pregled funkcionalnosti programa Minimax
Obračun drugih osobnih primitaka
Obračun drugih osobnih primitaka

Program omogućava jednostavan obračun drugih osobnih primitaka iz bruto ili neto iznosa, uračunavati možemo i naknade:

 • autorski honorari,
 • nagrade, ugovori o zakupu nekretnina, rad studenata,
 • dodatni rad,
 • dividende,
 • stipendije, nagradne igre…
Kod obračuna u tri jednostavna koraka dobiju se:
 • obrasci za Poreznu upravu
 • svi potrebni obrasci za primaoce isplata i arhiv poduzeća
 • platni nalozi s individualnim pozivima na broj za svaku vrstu plaćanja, koje možemo jednostavno udružiti i obaveze platiti zbirno. Pripreme se i nalozi za isplate fizičkim osobama. Potrebno ih je samo još uvesti u e-banking. Program kod pripreme naloga ima i kontrolu, da li je datum isplate radni dan.
 • automatski nalog za knjiženje s knjiženjem obaveza i troškova u glavnu knjigu
Bez brige zbog promjene obračunskih podataka! U svakom trenutku u sistemu su ažurirani podaci:
 • visina neoporezivih iznosa za pojedine isplate.
 • podračuni i pozivi na broj za uplatu obaveza.
Back to top of page