background
Pregled funkcionalnosti programa Minimax
Povezanost s AdeoPOS fiskalnom blagajnom

Povezanost s AdeoPOS fiskalnom blagajnom omogućava automatski prijenos temeljnice dnevnog utrška u Minimax.

Što omogućava povezivanje?

 

Korisnik putem AdeoPOS blagajne može izdavati i fiskalizirati račune te se na kraju dana pripremi se temeljnica dnevnog utrška koja se prenosi u Minimax.  Nakon izvršene sinkronizacije iz AdeoPOS blagajne u Minimax, računovođa može potvrditi temeljnicu dnevnog utrška.

Prednosti za računovodstveni servis:

  • nema više ručnog prepisivanja računa
  • nema mogućnosti pogrešaka pri ručnom prepisivanju
  • ušteda vremena

 

Back to top of page