background
Pregled funkcionalnosti programa Minimax
Predračuni i izlazni računi
 • Kupce možemo potražiti iz javne baze, tako da nije potrebno prepisivati podatke.
 • Možemo prilagoditi više dokumenata, ugraditi logotipe ili druge grafičke elemente, također možemo spremati različite tekstove (napomene,  primjedbe, račun na različitim jezicima).
 • Predračune možemo kopirati u novi predračun ili izlazni račun.
 • Možemo ih ispisati na univerzalnim platnim nalozima.
 • Možemo ih poslati putem e-maila neposredno iz programa kao prilog u PDF formatu.
 • Možemo imati više numeriranja, na primjer posebno predračune za robu i predračune za usluge.
Dokumentacijski sustav

Predračun se pojavljuje u dokumentacijskom sustavu, tako da kod svake stranke uvijek imamo pregled nad dokumentima koje smo izdavali.

Izlazni računi
 • Možemo izdavati račune, knjižna odobrenja i račune za avans
 • kupci mogu biti domaće i strane te pravne i fizičke osobe
 • podatke o domaćim pravnim osobama možemo prenijeti iz javne baze, tako da nije potrebno prepisivati podatke
 • na osnovu podataka o strankama, program obračunava datum dospijeća i uračunava rabat
 • po želji možemo prilagoditi više dokumenata, ubaciti logotipe ili druge grafičke elemente i spremati različite tekstove (napomene, primjedbe, račun u stranim jezicima). Osnovni ispisi za račune, knjižna odobrenja i avansne račune već se nalaze u programu, možete ih samo dodatno prilagoditi
 • možemo ih poslati na drugu adresu, od adrese stranke koju imamo spremljen u knjigovodstvenoj evidenciji
 • račune možemo kopirati u novi račun ili knjižno odobrenje
 • ako radimo sa zalihama, možemo račun jednostavno kopirati u izdavanje, koje će smanjiti zalihu
 • možemo ih ispisati na univerzalni platni nalog
 • račune možemo tiskati grupno
 • možemo ih poslati putem e-maila neposredno iz programa kao prilog u PDF formatu
 • možemo imati više numeriranja računa, na primjer posebno račune za robu i račune za usluge
 • ako je račun plaćen na blagajni, program može automatski napraviti blagajnički prihod
 • artikle (sve što naplaćujemo – robu, usluge, proizvode) biramo iz svog šifrarnika i jednostavno ih dodajemo, pojedine stranke mogu imati prilagođene cjenike
Automatsko knjiženje

Kada račun potvrdimo, izradi se automatski nalog za knjiženje u dvojnom knjigovodstvu s knjiženjem potraživanja, prihoda te kod obveznika za PDV i knjiženje PDV-a. Istovremeno se napravi i zapis u evidenciju pdv-a, na osnovu kojeg se automatski napravi obračun PDV-a.

Dokumentacijski sustav

Izlazni računi memoriraju se u dokumentacijski sustav, tako da imamo kod svake stranke uvijek pregled nad dokumentima, koje smo izdavali.

Analize

Promet na osnovu izlaznih računa možemo pregledati po kupcima, artiklima i analitikama, s datumskim ograničenjima.

Back to top of page