background
Pregled funkcionalnosti programa Minimax
Pregledi poslovanja s grafikonima

Pregledi poslovanja na grafikonima omogućavaju jednostavno i točno praćenje poslovanja po analitikama (troškovnim mjestima, projektima…), strankama i radnicima. Dobivaju se na osnovu podataka iz knjigovodstva.

Prave se na osnovu pokazatelja poslovanja, koji određuju koje podatke iz knjigovodstva želimo prikazati. Pored sistemskih grafikona, svaki korisnik može napraviti pokazatelje i izvještaje na grafikonima po svojim potrebama i željama.

Primjeri izvještaja:

  • uspoređivanje prihoda i troškova tekuće i prošle poslovne godine
  • otvorene stavke (kupci)
  • otvorene stavke (dobavljači)
  • promet po kupcima (tablica najvećih kupaca)
  • promet po dobavljačima (tablica najvećih dobavljača)
  • troškovi po vrstama (materijal, usluge, amortizacija, troškovi rada…)
  • pregled pojedinačnih projekata: prihodi, troškovi i razlika
  • pregled dobiti za sve projekte…
Back to top of page