background
Pregled funkcionalnosti programa Minimax
Službena putovanja

Naloge za službena putovanja možemo izdavati, tiskati, obračunavati i knjižiti. Nalozi se spremaju u dokumentacijskom sustavu.

  • radnici mogu sami unositi putne naloge (možemo ograničiti korisnička prava), računovođa ih samo pregleda i s jednim klikom proknjiži u knjigovodstvo
  • putni nalozi se numeriraju za svakog radnika posebno, prvi broj biramo sami
  • možemo izračunati udaljenost između gradova (pomoću alata Google Maps) i spremiti najčešće relacije – na osnovu broja kilometara automatski se izračuna kilometraža
  • putne naloge možemo unaprijed pripremiti i knjižiti retroaktivno
  • naloge možemo jednostavno kopirati, uređivati i brisati (poništiti)
  • nakon završenog putovanja obračunavamo troškove, gdje se automatski obračuna kilometraža, visina dnevnica u odnosu na vrijeme trajanja i državu, možemo unijeti i ostale troškove (parkiranje, cestarine, troškove noćenja, lokalni prijevoz…)
  • na jednom nalogu možemo obračunati dnevnice za službeni put za više relacija i više država
Dnevnice i kilometraža uvijek usklađeni sa zakonodavstvom

Iznos kilometraže i dnevnice za službeno putovanje za sve države svijeta su unijete u program i u svakom trenutku usklađene sa zakonodavstvom. Možemo uračunavati i osigurane obroke, koji automatski smanjuju visinu dnevnice u skladu sa zakonodavstvom.

Automatsko knjiženje

Knjigovodstveni program Minimax automatski napravi nalog za knjiženje u dvojnom knjigovodstvu sa stavkama obaveza prema radniku i troškova. Za svaku vrstu troška možemo odrediti konto knjiženja.

Back to top of page