background
Pregled funkcionalnosti programa Minimax
Statistički izvještaji

Statistička izvješća služe za pripremu podataka bilance stanja i prikaza poslovanja tokom godine.

Back to top of page