background
Pregled funkcionalnosti programa Minimax
Ulazni računi

U knjigovodstvenom programu Minimax možemo unositi ulazne račune, knjižna odobrenja i avansne račune. Dobavljači mogu biti domaće i strane te pravne i fizičke osobe.

Funkcionalnost ulaznih računa omogućava:

  • računi u stranim novčanim jedinicama automatski se preračunavaju u domaću valutu po srednjem kursu Hrvatske narodne banke, koji se automatski ažurira
  • domaće pravne osobe možemo potražiti u javnoj bazi, kako bismo izbjegli nepotrebno prepisivanje podataka
  • veza s registrom osnovnih sredstava: direktan unos na ulaznom računu
  • veza sa zalihama: direktan unos prijema na ulaznom računu
  • u ovisnosti od vrste plaćanja, program može izraditi platni nalog za tiskanje ili uvoz u e-banking, automatski blagajnički odljev, knjižiti obavezu prema radniku
  • dokumentacijski sustav
  • možemo priložiti sliku primljenog računa, koja se sprema u dokumentacijski sustav, tako da za svakog dobavljača uvijek imamo kompletan pregled njegovih računa
Automatsko knjiženje

Potvrđivanjem računa knjigovodstveni program Minimax automatski napravi nalog za knjiženje s obavezama (ka dobavljaču, radniku…), troškovima i kod obveznika za PDV, knjiženje PDV-a. Istovremeno se napravi i zapis u evidenciju PDV-a, na osnovu kojeg se automatski obračuna PDV.

Brzo kopiranje računa

Od istog dobavljača primamo račune, koji se knjiže isto u knjigovodstvene i porezne evidencije. Uzorke možemo jednostavno kopirati, upišemo samo datume i iznose, i račun potvrdimo. Za nekoliko trenutaka račun je proknjižen u knjigovodstvu, zapisan u evidenciju PDV-a i već ima pripremljen platni nalog.

Analize

Troškove na primljenim računima možemo analizirati po dobavljačima, vrstama troškova i analitikama, s datumskim ograničenjem.

Back to top of page