background
Pregled funkcionalnosti programa Minimax
Vrijednosna maloprodaja

Osnovna namjena modula je vođenje vrijednosne maloprodaje za potrebe računovodstva i pravljenja zakonski potrebnih dokumenata, kao što su Kalkulacija, Nivelacija, Trgovačka knjiga…

Možemo unositi određene vrste promjena: prijeme (kalkulacija), nivelacija cijene, osobna upotreba, gotovinska prodaja, negotovinska prodaja, kalo i inventar.

Back to top of page