ft_sufinanciranjePotpora Ministarstva predstavlja sufinanciranje Vašeg projekta u iznosu do 50%, što znači da Ministarstvo pokriva 50% (u najboljem slučaju) opravdanih/prihvatljivih troškova.

Propisani iznosi za svaku od naprijed navedenih potpora su:

 1. za izgradnju i opremanje novih bazena – maksimalno 40.000 kuna,
 2. za udruživanje s drugim iznajmljivačima i realizaciju zajedničkih sadržaja – 40.000 do 300.000 kuna
 3. za preregistraciju u obrt ili trgovačko društvo – 40.000 do 300.000 kuna

Primjerice (pojednostavljeno) …

 • ako Vas gradnja bazena stoji 30.000 kuna, od Ministarstva možete dobiti max. 15.000 kuna
 • ako Vas gradnja bazena stoji 80.000 kuna, od Ministarstva možete dobiti max. 40.000 kuna
 •  ako Vas gradnja bazena stoji 90.000 kuna, od Ministarstva možete dobiti max. 40.000 kuna
 • ako Vas zajednički pothvat stoji 80.000 kuna, od Ministarstva možete dobiti max. 40.000 kuna
 • ako Vas zajednički pothvat stoji 600.000 kuna, od Ministarstva možete dobiti max. 300.000 kuna
 • ako Vas zajednički pothvat stoji 700.000 kuna, od Ministarstva možete dobiti max. 300.000 kuna

Uz zahtjev za potporu ministarstva, šaljete i ispunjeni obrazac troškovnika koji možete otvoriti klikom na sljedeći link: http://www.mint.hr/UserDocsImages/140228-obrazactroskovnika.xlsx

 Obrazac ispunjavate na računalu, upisivanjem podataka, koje ćemo pojednostavljeno pojasniti na primjeru potpore za izgradnju i opremanje bazena:

1. naziv prijavitelja
(Vaše ime i prezime),

2. naziv projekta
(npr. izgradnja luksuznog bazena na otvorenom),

3. materijalni troškovi
Primjer: trošak materijala/građenja/stavljanja u funkciju

  • u dio „iznos“ upisujete ukupni iznos troška,
  • pod „iznos koji se traži od Ministarstva“ upisujete 50% tog iznosa
  • (pazite da zbroj iznosa koje tražite od Ministarstva ne prelazi iznos koji maksimalno možete dobiti od Ministarstva)

4. troškovi opremenpr. čistač/filter/pokrivala,

5. nematerijalni troškovinpr. trošak izrade/ovjere projektne izvedbene dokumentacije (ovlašteni inženjer)

Prihvatljivi načini pravdanja nastalih troškova

Dakle, prilikom slanja zahtjeva upisuju se troškovi koji će za Vas nastati u projektu (ili ako se radi o prošlogodišnjim, oni koji su već nastali).

Nakon što Ministarstvo Vaš zahtjev odobri, s njima potpisujete Ugovor i kao instrument osiguranja dajete bjanko zadužnicu. Ovo znači da su sredstva strogo namjenska, a pravdati se kasnije mogu isključivo

 • računima ili
 • izvodima s bankovnog žiro računa!
 • NE MOŽETE ih pravdati ponudama, predračunima, cesijama i kompenzacijama te nalozima za plaćanje.

 

Koliko sredstava mogu dobiti? by