Danas živimo u društvu koje stari i polako se povećava do točke u kojoj se predviđa da će se broj starijih osoba udvostručiti na 1,5 milijardi 2050. godine. Činjenica da su stariji ljudi rastuća demografska skupina u današnjem svijetu dolazi s nizom ekonomskih utjecaja. Na primjer, ako će u tradicionalnom ugostiteljstvu biti sve manje kupaca, trebaju li se poduzeća u ugostiteljskom sektoru početi prilagođavati?

Što znači “starenje stanovništva”?

Starenje stanovništva naziv je za stalni demografski fenomen, činjenica da se prosječna starost pojedinaca u društvu s vremenom povećava. Drugim riječima, u populaciji je sve više starijih, a sve manje mladih.

life expectancy at birth-1

Grafikon prikazan na slici 1 ilustrira taj fenomen. Prikazuje koeficijent ovisnosti u starijoj dobi (OADR), koji je ovdje definiran kao broj pojedinaca u dobi od 65 ili više godina, u odnosu na broj pojedinaca u dobi od 20 do 64 godine. Danas taj omjer u OECD-u (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) u prosjeku iznosi 32%.

Kao što grafikon pokazuje, fenomen starenja stanovništva bio je prilično blag u prethodnim desetljećima: omjer OADR-a porastao je, na primjer, s 21% na 32% tijekom posljednjih 30 godina, u prosjeku. Međutim, taj bi fenomen trebao postati jači u budućnosti, budući da se predviđa da će omjer OADR porasti s 32% na 57% u sljedećih 30 godina. Grafikon također pokazuje da bi proces starenja trebao biti mnogo jači u nekim zemljama.

Produljenje očekivanog trajanja života

Starenje stanovništva najvećim je dijelom posljedica produljenja očekivanog trajanja života, a u manjoj mjeri smanjenoj plodnosti. Zahvaljujući napretku medicine živimo sve duže. S druge strane, imamo sve manje djece.

Dugoročni trend je isti u cijelom svijetu. Međutim, postoje razlike među zemljama, čak i na usporedivim razinama gospodarskog razvoja. Slika 2 pokazuje, na primjer, da se očekivani životni vijek pri rođenju produžio više u Japanu nego u Švicarskoj, pa čak i više nego u Sjedinjenim Državama. Godine 1960. novorođenče u Japanu moglo je očekivati ​​da će živjeti 68 godina. U 2010. novorođenče u istoj zemlji moglo je očekivati ​​da će živjeti 83 godine. U pola stoljeća Japanci su produžili životni vijek za 15 godina, što je nevjerojatno povećanje! Dobici u očekivanom životnom vijeku u Švicarskoj (11 godina) i Sjedinjenim Državama (9 godina)manji su , ali također značajni.

fertility rate

Slika 3 pokazuje da je plodnost, mjerena prosječnim brojem djece koju svaka žena ima tijekom života, uvijek bila niža u Japanu nego u Švicarskoj u proteklim desetljećima, pa čak i niža nego u Sjedinjenim Državama. Razlike su bile velike 1960. godine. Tada je svaka Japanka u prosjeku rađala dvoje djece, dok su Amerikanke u prosjeku rađale između 3-5 djece. Pedeset godina kasnije, plodnost se kreće od 1,4 djece u Japanu do 1,9 u Sjedinjenim Državama. Da se životni vijek ne povećava, to znači da bi se stanovništvo s vremenom smanjivalo.

Slike 2 i 3 zajedno objašnjavaju zašto se OADR omjer povećava više u Japanu nego u drugim zemljama OECD-a.

Mirovinske reforme

Budući da pojedinci obično rade između 20 i 64 godine, OADR omjer mjeri udio umirovljenih pojedinaca u odnosu na radno sposobne pojedince. Pri sadašnjoj vrijednosti od 32% taj omjer znači da na jednog umirovljenika dolaze oko tri radno sposobne osobe.

U mnogim zemljama mirovine se financiraju iz doprinosa za socijalno osiguranje koje plaćaju sadašnje generacije radnika. Kada se udio umirovljenika u odnosu na radnike s vremenom povećava, to znači da mladi naraštaji sve više moraju uzdržavati starije naraštaje. To može postati veliki financijski teret. U mnogim će se zemljama OADR udvostručiti tijekom sljedeća tri desetljeća. U tom slučaju, kada tri radno sposobna čovjeka danas u prosjeku uplaćuju mirovinu jednog umirovljenika, tri će radno sposobna čovjeka za 30 godina uplaćivati ​​mirovinu dva umirovljenika.

Neke zemlje, poput Švicarske, imaju različite mirovinske mehanizme koji im omogućuju da izbjegnu dio financijskih izazova koje stvara starenje stanovništva. Izazov i dalje postoji, iako je manji. Dana 25. rujna 2022. švicarsko stanovništvo ponovno je pozvano glasovati o novoj reformi svog mirovinskog sustava, nakon što je odbacilo posljednja dva prijedloga reforme 2004. i 2017. Većina vlada zauzeta je osmišljavanjem mirovinskih reformi kako bi se nosile s izazovima koje stvara starenje stanovništva . Neke reforme stanovništvo ne prihvaća lako.

Putovanja u odmakloj dobi

Istraživanja su pokazala da putovanja i turistička potrošnja rastu s godinama u ranom dijelu života, a zatim opadaju s godinama. Na početku naše profesionalne karijere, naši prihodi rastu i skloni smo više putovati kada više zarađujemo. Međutim, nakon umirovljenja manje putujemo, iako ima prihoda. Kako starimo, putovanja postaju sve zamornija.

Ako u društvu ima sve više starijih osoba, u tradicionalnom ugostiteljstvu može biti sve manje gostiju. Što trebaju činiti poduzeća u ugostiteljskom sektoru?

Kako bi se spriječili potencijalni gubici tradicionalnih kupaca, dizajn specifičnih ponuda za starije osobe tema je sve većeg interesa u industriji. Paketi za starije goste mogu uključivati, na primjer, wellness centre, posebne dijete i ciljane rekreacijske aktivnosti. Prerano je reći mogu li takve ponude nadoknaditi gubitak apetita za putovanjima zbog starosti.

Kombinacija ugostiteljskih pristupa i ponuda stanovanja za umirovljenike može biti još jedna poslovna opcija. Novi pothvati imaju za cilj preobrazbu domova za umirovljenike za bogate stanovnike u mjesta koja nalikuju na primjer luksuznim hotelima. Hoće li takve kombinacije biti uspješne i proširiti se izvan luksuznih segmenata ili ne, ostaje za vidjeti.

Porast međunarodnih putovanja u proteklim desetljećima bio je spektakularan: u usporedbi s 1950., u 2018. bilo je 50 puta više međunarodnih putovanja. Taj će se trend vjerojatno nastaviti i mogao bi kompenzirati pad putovanja zbog starosti. Neuspjeh u prilagođavanju demografskim trendovima predstavljao bi, međutim, propuštenu priliku

Spor proces – ali trebamo li žuriti?

Ovisi tko pita. Kao što grafikon pokazuje, bit će potrebna desetljeća da se OADR značajno poveća. Stoga,starenje stanovništva je spor proces, ali vlade nemaju vremena za gubljenje jer nedovoljno financirani mirovinski sustavi s vremenom akumuliraju dug. Poduzeća u ugostiteljskom sektoru, s druge strane, imaju neko vrijeme prije nego što im stope rezervacija padnu, ako ikad padnu. Međutim, prisutan je trend starenja stanovništva i oni koji su se rano preselili mogli bi biti nagrađeni.

Grafikon prikazan na slici 1 ilustrira taj fenomen. Prikazuje koeficijent ovisnosti u starijoj dobi (OADR), koji je ovdje definiran kao broj pojedinaca u dobi od 65 ili više godina, u odnosu na broj pojedinaca u dobi od 20 do 64 godine. Danas taj omjer u OECD-u u prosjeku iznosi 32%.

Kao što grafikon pokazuje, fenomen starenja stanovništva bio je prilično blag u prethodnim desetljećima: omjer OADR-a porastao je, na primjer, s 21% na 32% tijekom posljednjih 30 godina, u prosjeku. Međutim, taj bi fenomen trebao postati jači u budućnosti, budući da se predviđa da će omjer OADR porasti s 32% na 57% u sljedećih 30 godina. Grafikon također pokazuje da bi proces starenja trebao biti mnogo jači u nekim zemljama.

Priprema: S.O.S. English

Is An Aging Society A Threat Or An Opportunity For Hospitality?

Starenje društva: da li prijetnja ili prilika za ugostiteljstvo i turizam? by