Zašto ugostiteljska industrija treba žene na rukovodećim pozicijama: pozitivan utjecaj ženskog vodstva na motivaciju zaposlenika

 Ugostiteljstvo je suočeno s mnogim vanjskim izazovima. Oni uključuju globalizaciju, potrebu prilagodbe, a industrija istovremeno trpi unutarnje izazove poput visokog endemskog prometa zaposlenika i nedostatka motivacije.

U takvom kontekstu, predlažemo: Pravo vodstvo je važno i to guramo dalje jer su žene u ugostiteljskom vodstvu još uvijek manjina, a ipak predstavljaju više od polovice radne snage.

Mi kažemo: Krajnje je vrijeme da potražimo alternativu i počnemo razmišljati kako bi više žena u ugostiteljstvu moglo to promijeniti jer stil je bitan!

Ugostiteljska industrija je široko, stalno razvijajuće se okruženje, koje se brzo kreće, s generacijskim razlikama i globalizacijom. Ugostiteljski lideri stoga su u prvom redu za suočavanje s ovim dinamičnim okruženjem. Osim toga, poznato je da je ugostiteljstvo marljiva i zahtjevna industrija koja zahtijeva strast i motivaciju na svim razinama organizacije. To je također i razlog što vođe igraju ključnu ulogu kako bi podržali, vodili i izazvali zaposlenike. U posljednje vrijeme riječ vođa postala je prisutnija u uobičajenom govoru, posebno u opisima poslova poput “vođa tima”, “vođa smjene” ili “vođa kata”. Ali mnogi još uvijek misle da su dobre vođe često muške vođe.

Prema Juliji Campbell, osnivačici Žene u ugostiteljstvu (WOHO), radnu snagu u ugostiteljstvu tijekom 2017. godine činilo je 55,5% žena, ali još uvijek dominiraju muškarci na rukovodećim pozicijama. U projektu Castell inc. izvještaj 2019. godine, samo 11% rukovodećih pozicija hotelskih tvrtki (tj. generalnog direktora, predsjednika, partnera, izvršnog direktora) drže žene. Oni upućuju na zaključak da je šansa žene koja dosegne vodeću poziciju, jedna žena naprema osam muškaraca.

Iako nedostaje žena na rukovodećim pozicijama, dva faktora navode nas na vjerovanje da bi ženske vođe mogle biti učinkovitije od muškaraca. Istraživanje je to pokazalo

Žene ispoljavaju stilove vođenja koji se pozitivno odnose na učinkovitost [1] i

Ostali žene vođe obično ocjenjuju učinkovitijim od muških vođa [2].

Znajući to, pokazujemo zašto ugostiteljskoj industriji treba više žena na najvišim rukovodećim pozicijama i odabiremo transformacijsko vodstvo koje će poduprijeti naše stajalište.

Transformacijsko liderstvo kao učinkovit stil vodstva

Jedan od najvećih izazova s ​​kojima se susreću voditelji ugostiteljstva je neprestano motiviranje zaposlenika da ispune svoj najveći potencijal. Vođe pružaju zaposleniku upute za donošenje vlastitih odluka, razmišljanje izvan okvira i rješavanje problema. Neuspjeh u upravljanju vrlo je skup: promet, odsutnost, niska učinkovitost, nezadovoljstvo kupaca, između ostalog, neke su od posljedica.

Pored toga, industrija se suočava s nekoliko izazova što rezultira potrebom za prilagodbom. Takvi izazovi su razlog zbog kojeg zaposlenici moraju stalno prilagođavati svoje ponašanje kako bi pružili efikasnu uslugu. Kako bi se povećala efikasnost i profitabilnost, hotelske tvrtke moraju se prilagoditi i to zahtijeva učinkovito vodstvo. Stoga možemo logično pretpostaviti da je učinkovit stil vodstva katalizator za podršku motivacije i postizanje učinka ka uspjehu i koheziji.

[responsive]zene-vođe-hotelijerstva[/responsive]

Transformacijski stil vodstva

Predlažemo da bi potrebni efektivni stil vođenja mogao biti transformacijski stil vodstva. Gradi se oko njegujućih karakteristika. To je razlog zašto transformacijska klima omogućuje povećanje predanosti zaposlenika i kvalitete usluga, a samim tim i radnog učinka. Transformacijsko vodstvo poboljšava lojalnost zaposlenika, socijalno ponašanje i zadovoljstvo [3].

Stoga bi transformacijsko vodstvo moglo igrati tako snažnu i učinkovitu ulogu u ugostiteljstvu, samo zbog svojih atraktivnih značajki kao što su sposobnost povećanja strastvene predanosti, stvaranja mogućnosti, pružanja progresivne vizije, stvaranja snažne svrhe i smisla, ali i izgradnje pozitivnih očekivanja. Drugim riječima, voditelji transformacijskog ugostiteljstva tjeraju svoje suradnike da ostanu motivirani i produktivni.

Žensko vodstvo u ugostiteljstvu

Priče o uspjehu žene u ugostiteljstvu pokazuju da žensko vodstvo postoji. Čini se da žene imaju čimbenike uspjeha u upravljanju: međuljudske vještine, odlučnost, strpljenje, ugodno ponašanje (osmijeh) i sposobnost da prepoznaju svoje pogreške i ispričaju se. Nadalje, ženske vođe i rukovoditelji nastoje revolucionarizirati stil upravljanja i kulturu pružajući ugodnije i njegujuće okruženje. Žene vođe postižu veći rezultat u transformacijskim aspektima liderstva i efikasno su u stanju biti korporativne vođe, ne samo u ugostiteljstvu, već iu globalnoj ekonomiji1-2. Sklone su slušati svoje suradnike, poštuju različita stajališta i pronalaze rješenja za zadane probleme. Žene menadžeri podržavaju svoje osoblje na bliži način od muških menadžera [4]. Žene generalne voditeljice usvajaju vrijednost suradnje i timskog rada, delegiraju se više i strpljivije su od muškaraca [5]. Pored toga, žene pokazuju visoku uspješnost u organizacijskom radu i rješavanju problema, financijskom upravljanju i znanju o gospodarstvu. Te su karakteristike često isticane u istraživanjima.

Štoviše, globalizacija je transformirala način na koji su organizacije strukturirane, postajući manje hijerarhijske. Stil vođenja u takvim ravnim organizacijama treba graditi oko kolaborativnih, brižnih i njegujućih karakteristika, naime transformacijskog stila vođenja. Dinamično radno okruženje u ugostiteljstvu i njegova stalna evolucija i globalizacija zahtijevaju tada transformacijske vođe. Ukratko, transformacijski lideri povezani su s “ženstvenim stilom” u kojem su vođe brižni, potiču sljedbenike i pokazuju obzirnost.

Istraživačka pitanja: Može li se transformacijsko vodstvo nazvati ženskim vodstvom? Utječe li žensko vodstvo na motivaciju zaposlenika?

Da bismo ova pitanja, napravili smo anketu koja je procjenjivala dva čimbenika: percepcija zaposlenika o stilu rukovođenja svog rukovoditelja i vlastita motivacija za rad. Procjena stila vođenja temeljila se na višefaktorskom upitniku za liderstvo (MLQ) koji su razvili Bass i Avolio i koji identificira je li vođa sklon praksi transformacijskog stila (1 = nikad do 5 = uvijek).

Nadalje, zaposlenici su zamoljeni da opišu svog rukovoditelja / nadzornika s tri pridjeva. Ti su se pridjevi kategorizirali na temelju onoga što očekujemo od vođe transformacije. Motivacija zaposlenika ocijenjena je stavkama kao što su „Spreman sam raditi dodatni posao moj nadzornik zatraži“ ili „Ako moj nadzornik daje timu cilj, spreman sam uložiti napore da ga postignem“.

Naši ispitanici

Istraživanje je ispunilo 69 pojedinaca iz 23 zemlje koji rade u industriji ugostiteljstva. U Europi prevladavajuće nacionalnosti su francuska, švicarska, španjolska i talijanska, a izvan Europe su indijska, ruska, kineska i američka. Većina ispitanika ima između 18-24 godine i ima između 1 i 5 godina iskustva u ugostiteljstvu. Čak i ako su 62,32% žene, njihovi supervizori / rukovoditelji ocijenjen prema svom stilu vođenja su 63% muškarci.

Rezultati

Može li se transformacijsko vodstvo nazvati ženskim vodstvom?

Da bismo odgovorili na ovo pitanje, uspoređujemo rezultate transformacijskog vodstva muškog i ženskog supervizora / menadžera na osnovu MLQ evaluacije. Rezultati su pokazali da su ženske vođe imaju značajno više bodova (4,16 / 5) od muških vođa (3,44 / 5). Drugim riječima, možemo zaključiti da zaposlenici ženskih lidera svoje vođe doživljavaju kao transformacijske vođe više od muškaraca.

Pored toga, analizirajući pridjeve koje zaposlenici koriste da opišu svog voditelja / voditeljicu, primijetili smo da ženske vođe češće opisuju kao transformacijske u odnosu na muške i to je značajno.

Ovi pridjevi podijeljeni su u pet kategorija na temelju značajki transformacijskih vodstava.

MOĆ odlučan, perfekcionistički, zahtjevan, tvrd, izravan, ciljano usmjeren, asertivan

KARIZAMATIČNOST  pametan, nevjerojatan

DRUŠTVENOST prijateljski, opušten, ljubazan, otvoren

PROFESIONALANOST dobar savjetnik, dobro organiziran, marljiv radnik, učinkovit, nepokolebljiv, sjajan vođa, snažne komunikacijske vještine, kompetentan, pedagog

KOOPERATIVANOST od pomoći, sveobuhvatan, strpljiv, slušajući, usmjeravajući, otvoren, pun razumijevanja

ORIJENTIRANOST KA LJUDIMA ljudski, smiren, pažljiv, realističan, empatičan, pažljiv, pun poštovanja

Naše istraživanje pokazalo je da se transformacijsko vodstvo može nazvati ženskim vodstvom, jer su žene ovaj stil češće koristile od muškaraca i često se opisuju kao transformacijske vođe.

Utječe li žensko vodstvo na motivaciju zaposlenika?

Kako bismo odgovorili na naše drugo istraživačko pitanje, predvidjeli smo da će transformacijsko vodstvo supervizora / menadžera koje percipiraju njihovi zaposlenici pozitivno utjecati na motivaciju zaposlenika. Ova hipoteza statistički je potvrđena. Postojala je pozitivna veza između transformacijskog stila vođenja i motivacije zaposlenika. Dakle, da, žensko vodstvo utječe na motivaciju zaposlenika na pozitivan način.

Utjecaj ženskih vođa na ugostiteljstvo

Zaključno, iako se čini da su žene i dalje ograničene na određene uloge kao što su podjela ljudskih resursa ili soba, ovi podaci ukazuju na potvrdu da postoji potencijalna potreba da se dočeka više žena na rukovodećim pozicijama u ugostiteljstvu.

Pokazali smo da ženski svojstven transformacijski stil vodstva izravno i pozitivno utječe na same zaposlenike, samu organizaciju, ali i industriju. Također, ženske vođe imaju tendenciju da se češće ponašaju kao transformacijske vođe. Temeljem percepcije zaposlenika, ovaj se stil vođenja prepoznaje i cijeni na način koji pozitivno utječe na njihovu motivaciju.

 

“Biti snažan i učinkovit vođa ponekad može biti izazovno, ali je i nevjerojatno korisno. Svi smo izazvani s nesigurnostima različitih vrsta – nijedan čovjek nije imun od tog osjećaja – ali na taj način prepoznajemo te nesigurnosti, istrajavamo usprkos njima i iskoristimo naše snage koje nas zaista definiraju kao vođe. “Stephanie Linnartz, glavna direktorica tvrtke za komercijalne poslove, Marriott International

https://insights.ehotelier.com/insights/2019/09/24/why-the-hospitality-industry-needs-women-in-managerial-positions-the-positive-influence-of-female-leadership-on-employee-motivation/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=42b9658400-eDM_Monthly_Update_201706_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e17a7bf7c4-42b9658400-326726005&ct=t(eDM_Monthly_Update_June_17_COPY_01)&goal=0_e17a7bf7c4-42b9658400-326726005

Žene kao transformacijski faktor u ugostiteljskoj industriji by